eMONITORING - shipment tracking

eMONITORING - shipment tracking

Track Poczta Polska (Polish Post) shipments and Pocztex courier's online with our dedicated application. You can watch the shipment's progress at all times - in the country and abroad.

eMONITORING - shipment tracking
To check where your shipment is at any time, type in its number in the form below:
Dane przesyłki:
Numer przesyłki
Data nadania
Rodzaj przesyłki
Kraj nadania
Kraj przeznaczenia
Urząd nadania
Urząd przeznaczenia
Masa
Status przesyłki:
Nazwa zdarzenia Data i czas Jednostka pocztowa
Informujemy, że podczas śledzenia przesyłek zagranicznych mogą występować braki danych czy drobne niezgodności, które wynikają z działania zagranicznych systemów trackingowych.
Nie znaleziono przesyłki o podanym numerze

Tracking shipments abroad

Parcels Letters Courier EMS

Shipments

POCZTEX Ekspres 24 (POCZTEX Express 24)
POCZTEX Kurier 48 (POCZTEX Courier 48)
Kurier MIEJSKI (CITY courier)
Kurier KRAJOWY (DOMESTIC courier)
Kurier BEZPOŚREDNI (DIRECT courier)
PACZKA24 (PARCEL24)
PACZKA48 (PARCEL48)
Przesyłka PALETOWA (PALLET Shipment)
EMS
GLOBAL Exprѐs
Paczka UKRAINA PLUS (Parcel UKRAINE PLUS)
Service POINTS

Returns

NEW obligations of shops

Convenience and applications

eNADAWCA (eSENDER)
eINFO
eMONITORING
MOBILE App
Order COURIER
Locate POST OFFICE

Financial services

Business accounts
Loans
Office Assistance
Purchase Insurance

Envelo

Neokartka (Neocard)
Neofaktura (Neoinvoice)
MOBILE App

Bundle up services

Contact

Poczta Polska (Polish Post)

Bank Pocztowy (Postal Bank)

Pocztowe Towarzystwo
Ubezpieczeń Wzajemnych
(Mutual Insurance
Postal Company)

Envelo.pl

eSklepPrivacy policy

Site mapHelpline:

801 811 812
(landline phones, local call charge)
(+48) 438 888 438
(mobile phones and abroad, operator charge)

 

This website uses cookies. Find out more about their purpose and cookie settings in browsers. By continuing to use this website you consent to the use of cookies.